Category Archives: PSDM

Tafakur Alam 2013

Untitled-1

Alhamdulillahi rabbil “alamin.. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, Penguasa Alam semesta, tiada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar selain-Nya.. Shalawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Shollallahu ‘alaihi wasallam. Kepada sahabat beliau,keluarga beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Segala Nikmat dari Allahu Ta’ala…